Vad är kundtjänst

En kundtjänst är en stödfunktion som en organisation eller ett företag erbjuder till sina kunder. Det handlar om att ge ut information, ge teknisk support eller ta emot reklamationer. De som jobbar med kundtjänst arbetar ibland i ett så kallat callcenter.

Tjänsten kundtjänst är speciellt lämplig för kunder som är i behov av god kvalitet inom ett speciellt område, det kan vara teknisk support, frågor om räkningar, garantier med mera.

En kundtjänst har ofta dedikerade öppertider som bruka stå tydligt markerat på hemsidan. Man kan ta kontakt med kundtjänst genom att man ringer eller via mail/chatt. Endel erbjuder tjänsten gratis medan andra tar ut en form av avgift (oftast rör det sig om normal samtalskostnad).

Kundbemötande

För att ge kunden en positiv känsla och skapa ett förtroende redan från början gäller det att ha ett bra kundbemötande. Då gäller det att man är uppdaterad på vad och i vilket område ni arbetar med och ha den nödvändinga informationen redo att besvara eventuella frågor. Ett bra tips är att lyssna på kunden istället för att prata för mycket. Då får du tid att förstå problemet och besvara det korrekt. Du kan ställa kontrollfrågor under tiden så du leder kunden mot kärnan av problemet vilket leder i sluttändan till ett korrekt svar.

Att jobba inom kundservice

Varje anställd måste vara uppdaterad och känna sig inkluderade i det aktiva arbetet. Det är ett måste för att lyfta företagets kundservice till en ny nivå.

Kundkontakten är viktig

Du representera företaget du jobbar för. Därför är det viktigt att du ger en positiv upplevelse för varje kundkontakt du har.

Ta hand om missnöjda kunder

Det är bra att värdesätta missnöjda kunder. Den information ni får utav dessa kunder bör tas på största allvar. Det ger en fin chans att förfina runtiner,produkter och kundinformationen. En kund som aldrig haft ett problem tar inte heller kontakt med en kundtjänst. Om du hjälper en kund som är missnöjd så får du även en mer lojal kund för du kunde hitta en lösning på problemet. Du bygger upp en långsiktig relation mellan er som företag och som kunden.

Tillgänglighet

Det gäller för dig som jobba med kundservice att vara tillgänglig. Då visar du för kunden en öppenhet och en uppmuntran att ta kontakt och lösa problemet direkt istället för att kunden blir irreterad och missnöjd.

Fråga om din kundtjänst

Om du ställer frågor till din kund om vad denne tyckte om din kundtjänst så kan du få tips och idéer om hur du kan förbättra kundtjänsten. Endel ringer upp/skickar mail precis efter du pratat med kundtjänst och kan erbjuda att vara med i en speciell enkät där du få svara på frågor.

Online kundtjänst

Det är allt vanligare att man får sin information på internet, därför är det inte konstigt att det växer med online kundtjänst. Då undviker man långa väntertider vid hög belastning och det ger också dig som kund mer sätt en ett att ta kontakt.

Kontakta mig

Kontakta mig gärna genom detta formuläret eller via de sociala medier du hittar på denna sidan.