November 18, 2016 admin

Hur får du en bra supportavdelning?

startup-photosAlla kunder är människor, Alla våra användare är människor och hör och häpna Alla våra medarbetare är också människor.
Människor som planerar, exekverar, inför, supporterar och förändrar allt i våra organisationer. Den som inte inser att individen/människan och därmed ledarskapet är en avgörande faktorn i utvecklingen, förvaltningen och leveransen av helpdesk och IT-support förstår sig varken på framgång, lönsamhet eller framtidens Support-leverans. Med ledarskapet skapar man förutsättningarna för det vi talar om, kundfokus, förtroendeingivande bemötande, inställning, solidaritet i att hjälpa varandra, minska spänningar mellan ex. 1a och 2a linjesupporten och mkt mkt mer.

Med hjälp av rutiner som är kommunicerade, begripliga och över tiden förvaltade på ett professionellt sätt når man effektivitet, ett lugn bland personalen, ökad leveranssäkerheten och kvalitén samt att man också kan mäta och följa upp supportleveransen korrekt. Man skapar även en förståelse mellan olika grupperingar och intressenter med väl införda och förankrade arbetsrutiner.

Rätt support verktyg: Med hjälp av verktyg som är anpassade till verksamheten och processerna kan man följa upp, hantera och levererar den effektivitet på IT-supporten som förväntas av kunder och användare. Med hjälp av bra införda verktyg ökar man kvalitet på supportarbetet genom att minimera den mänskliga faktorn, man automatiserar svåra eller tidskrävande operationer och man får en kontroll på sina konfigurations objekt, vilka enkelt uttryckt består av allt man anser vara så viktigt i sin IT-miljö att man vill ha kontroll på dem. Ex. PC, Skrivare, servrar, nätverkskomponenter, avtal, licenser m.m.

 

Om du har funderingar eller vill ha hjälp med att styra upp din supportavdelning får du hemskt gärna ta kontakt med mig: Eric Moschos